15 điều bạn chưa biết về nhượng quyền thương mại
15 điều bạn chưa biết về nhượng quyền thương mại
Quay trở lại năm 1979, một nhóm thanh thiếu niên bắt đầu sản xuất một bộ phim cùng nhau, thành viên chính của chú thích là Bruce Campbell: một người đàn ông cuối cùng sẽ nổi tiếng với bộ phim được đề cập và xuất hiện trong những vai khách mời tuyệt vời và luôn hài hước trong Người nhện -Một bộ ba, và Sam Raimi, một người đàn ông sẽ nổi tiếng với việc tạo ra bộ ba đáng nhớ ngay từ đầu. Evil Dead được thực hiện vào năm 1981 với ngân sách eo hẹp và một số khoản vay đáng ngờ, nhưng đã trở thành một tác phẩm k